höppner.cz

Vyšlo první číslo Novoměstských novin

První číslo měsíčníku Novoměstské vyšlo 15. září 2014 v nákladu 10 tisíc výtisků. Distribuce je do všech poštovních schránek na Novém Městě.