höppner.cz

Staroměstské noviny

Staroměstské noviny Ondřej Höppner vytvořil v roce 2010, povzbuzen úspěchem Malostranských novin. Staroměstské noviny vycházejí měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků do všech poštovních stránek na Starém městě.