höppner.cz

Staroměstské noviny

Staroměstské Ondřej Höppner vytvořil v roce 2010, povzbuzen úspěchem Malostranských novin. Staroměstské vycházejí měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků do všech poštovních stránek na Starém městě.

Podařilo se zopakovat mimořádný úspěch jejich staršího sourozence Malostranských  novin. Odkaz zde: www.staromestskenoviny.eu

sn

Tags: ,