höppner.cz

StaroBrněnské noviny

StaroBrněnské  Ondřej Höppner vytvořil v roce 2011 pro své vydavatelství Malostranské . o. s. podle vzoru Malostranských a Staroměstských novin. Jsou stejně úspěšné.

StaroBrněnské ycházejí v nákladu 10 tisíc výtisků měsíčně. Ondřej Höppner je vydavatelem a šéfredaktorem tohoto listu.

bn