höppner.cz

Jackie

Týdeník Jackie vytvořil Ondřej Höppner po obsahové i grafické stránce pro vydavatelství Stratosféra v roce 2003. Spoluautorem byl artdirektor Vladimír Dundr. Týdeník vycházel v prodaném nákladu 80 tisíc výtisků. Později šel tento časopis pro dospělé dívky svou cestou.

jackie – kopie jackie

 

Tags: ,